Andrea Pojezdálová

Andreu Pojezdálovú zaujímajú trasy, na ktorých sa odev prelína s vizuálnym a divadelným umením, balansovanie medzi jeho konceptuálnou, performatívnou a dizajnérskou polohou. Odev chápe ako mäkkú plastiku i ako experimentálnu krajčírsku disciplínu.