SFC ako člen predstavenstva EFA na konferencii v Bruseli

Dňa 5. marca usporiadala Európska módna aliancia (EFA) v Bruseli konferenciu na tému „Stav európskej módy“. Na podujatí sa stretli lídri priemyslu, tvorcovia politík a zainteresované strany, aby diskutovali o kľúčových témach, ktoré formujú budúcnosť európskej módy.

V rámci prípravy na konferenciu uskutočnila EFA komplexný celoeurópsky prieskum zameraný na pripravovanú legislatívu k udržateľnosti, ktorá ovplyvňuje módny priemysel. Výsledky a odporúčania z prieskumu budú zverejnené do konca apríla. Cieľom prieskumu bolo posúdiť súčasný stav európskeho módneho prostredia a identifikovať významné výzvy a príležitosti v očakávaní blížiacich sa regulačných zmien. Prvé poznatky boli prezentované publiku počas konferencie. 

Vo svojom úvodnom prejave Scott Lipinski, predseda EFA, zdôraznil: "Európsku módnu alianciu sme vytvorili, pretože sme videli potrebu organizácie tohto typu. Neexistovala totiž žiadna organizácia reprezentujúca kreatívnu stránku európskeho módneho priemyslu. Existuje veľa skvelých regionálnych organizácií. – tiež dobre etablované textilné organizácie, chýbalo však prepojenie vo forme európskej aliancie, ktorá by sa zameriavala na kreatívny sektor – aliancie na zdieľanie znalostí, spoločných záujmov a ambície vytvoriť lepší módny ekosystém.“

Konferencie sa zúčastnilo 150 návštevníkov, ktorí mali možnosť byť súčasťou dynamického programu vrátane kľúčových prejavov, prezentácie výsledkov výskumu k stavu európskej módy a štyrmi pútavými panelovými diskusiami po prezentácii kľúčových zistení štúdie Elke Timmerman, členky predstavenstva EFA. Štúdia ukázala, že negatívny imidž odvetvia ovplyvňuje najmä rýchla móda, no malé a stredné podniky majú vplyv na pozitívnu zmenu. Podľa účastníkov prieskumu by verejnú mienku mohli pomôcť zlepšiť tri hlavné riešenia: vzdelávanie spotrebiteľov, regulačné opatrenia a udržateľné obchodné modely. Jedným z ďalších významných poznatkov prieskumu je, že malé a stredné podniky, napriek primeranému úsiliu a investíciám do služieb odolnosti na zabezpečenie dlhej životnosti módnych výrobkov, nie sú plne informované a ani pripravené na nadchádzajúce nariadenia EÚ. Dôležité a oneskorené pozície manažérov CSR sa väčšinou nedajú vytvoriť z dôvodu chýbajúcich zdrojov. Nasledujúce panelové diskusie o politike, vzdelávaní a inováciách, vedené prominentnými osobnosťami z módneho priemyslu, umožnili panelistom podeliť sa o svoj pohľad a odborné znalosti na orientáciu v rozvíjajúcom sa prostredí udržateľnosti.

Prvý panel, ktorý moderoval Simone Cipriani z Aliancie OSN pre udržateľnú módu, zakladateľ Etickej módnej iniciatívy ITC, bol zameraný na politiku a hosťami panlu boli Guy Morgan, riaditeľ pre udržateľnosť v Chanel; Henrik Vibskov, módny návrhár; Ruth Reichstein, politická koordinátorka z kabinetu von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie; a Julia Aruni Kirschner, riaditeľka pre dopad a inovácie v Armedangels. Diskusia sa zaoberala prienikom politiky udržateľnosti EÚ a legislatívy pre MSP vrátane náhľadov na Zelenú dohodu, nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov (ESPR), digitálne pasy, nadchádzajúcu legislatívu a medzinárodný vplyv rozhodnutí EÚ.

Druhý panel konferencie sa sústredil na budúcnosť systémov rozvoja zručností a vzdelávania a ich úlohu pri podpore udržateľnosti a posilňovaní postavenia mladých talentov a podnikateľov. Diskusiu moderoval Jasmien Wynants, spoluzakladateľ Masjien a hosťami boli odborníci Prof. Dilys Williams, riaditeľ Centra udržateľnej módy, Paolo Naldini, riaditeľ Fondazione Cittadellarte, a Carlota Barrera, módna návrhárka.

Tretí panel vyzdvihol transformáciu priemyslu a zameral sa na transparentnosť dodávateľského reťazca, digitálne produktové pasy (DPP), digitálnu módu, digitalizáciu, nové zručnosti a inovatívne obchodné modely. Diskusiu moderovala Christine Goulay, zakladateľka Sustainabelle Advisory Services a vystúpili v nej Semora Mangnoesing, obchodná riaditeľka EON, Alexandre Capelli, zástupca environmentálneho riaditeľa LVMH, Federico Brugnoli, zakladateľ a riaditeľ Spin360, a Dr. Andrée-Anne Lemieux, riaditeľka katedry udržateľnosti IFM-KERING a profesorka na Institut Français de la Mode.

Konferencia vyvrcholila pútavou panelovou diskusiou vedenou členmi predstavenstva EFA vrátane Carla Capasu, predsedu Camera Nazionale della Moda Italiana; Caroline Rush, generálnej riaditeľky British Fashion Council; Pascala Moranda, výkonného predsedu Fédération de la Haute Couture et de la Mode; Elke Timmerman, riaditeľkou pre medzinárodné a obchodné vzťahy vo Flanders DC; Scottom Lipinskim, výkonným riaditeľom Fashion Council Germany a Zuzanou Bobikovou, výkonnou riaditeľkou Slovak Fashion Council.

Iliana Ivanova, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, okrem toho vo svojom prejave poskytla inšpiratívny záver dňa konferencie: „Dnešné prehľadné panely zdôraznili živosť a odolnosť vášho odvetvia, predstavili kľúčovú úlohu Európskej módnej aliancie pri podpore európskeho módneho a textilného priemyslu založeného na kreativite a spolupráci – hnacích silách inovácií. Keď sa pozeráme do budúcnosti a prijímame ducha inovácie, udržateľnosti a vzdelávania, ktorý oživil dnešné diskusie, Európska módna aliancia a jej členovia ukázali, že Európa nie je len kolískou módy, ale je aj jej budúcnosťou.“