Stali sme sa členom novej European Fashion Alliance

Slovak Fashion Council je nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ propagovať udržateľnú módu a podporovať kreatívny priemysel. Nedávno sme sa stali aktívnym členom novej European Fashion Alliance (EFA) - Európskej módnej aliancie, ktorá zjednocuje 25 módných organizácií z celej Európy.

Cieľom aliancie je prispievať k dosiahnutiu CO2-neutrálneho, environmentálne udržateľného, netoxického a plne cirkulárneho módneho priemyslu a zvýšiť a senzibilizovať povedomie módnych výrobcov, dizajnérov a spotrebiteľov. Spoločne s ostatnými členmi EFA budeme pracovať na tom, ako môžeme čo najefektívnejšie podporiť európsky módny ekosystém a prispieť k cieľom Európskej zelenej dohody.

Sme hrdí, že sme sa stali členom takého silného spoločenstva, kde môžeme zdieľať naše skúsenosti a inšpirovať sa prácou ostatných organizácií. Ďalej sa budeme snažiť propagovať udržateľnú módu a spolupracovať s ostatnými organizáciami na podpore kreatívneho priemyslu.

Členstvo v EFA môže zároveň pomôcť lokálnym značkám a dizajnérom v mnohých oblastiach, od zvyšovania povedomia a dôveryhodnosti až po prístup k novým kontaktom, odbornému know-how a inovatívnym technológiám a príležitostiam na trhu. Taktiež môže pomôcť pri vytváraní udržateľnejších riešení v módnom priemysle a vytváraní silnejšieho európskeho módneho ekosystému.