Európska módna aliancia (EFA) sa v Bruseli zúčastnila svojho prvého politického okrúhleho stola. Zastúpený bol aj slovenský módny segment.

Na začiatku júna sa v Bruseli konala prvá politická diskusia Európskej módnej aliancie (EFA), ktorej členom je aj Slovak Fashion Council. EFA je organizácia zastupujúca európsky odevný segment a jej úlohou je podporovať udržateľnosť a inovácie v módnym priemysle. Podujatie, ktorého sa zúčastnili prominentní predstavitelia EÚ, otvoril Thierry Breton, komisár EÚ pre vnútorný trh, a Dr. Christian Ehler, poslanec Európskeho parlamentu.

“Slovak Fashion Council je jediná organizácia zo strednej Európy, ktorá sedela pri okrúhlom stole v Bruseli. Máme tak unikátnu, výnimočnú a veľmi konkrétnu príležitosť zastupvať hlas ako Slovenska, tak aj iných menších trhov v Európe, ktoré spájajú podobné špecifiká, potreby a chrakteristiky,” vyjadrila Zuzana Bobiková riaditeľka SFC svoje nadšenie z aktuálneho diania. 

Breton vo svojom prejave zdôraznil význam módneho priemyslu v komplexných dodávateľských reťazcoch a dôležitosť udržateľnosti tohto segmentu v súčasnom veľmi náročnom transformačnom období. Spomenul niekoľko iniciatív EÚ. Prvou je nariadenie o ekodizajne na podporu udržateľnosti a cirkularity. Ďalšou je digitálne označovanie pomocou digitálneho pasu výrobku. Treťou je revízia rámcovej smernice o odpadoch so zameraním na zníženie množstva textilného odpadu. EFA, ako celoeurópska aliancia, sa zaväzuje tieto ambície pretaviť do konkrétnych opatrení a záväzkov. 

Kreativita a inovácia boli kľúčovými témami diskusie. Carlo Capasa, predseda asociácie Camera Nazionale della Moda Italiana, ktorá organizuje aj Milánsky týždeň módy, a člen predstavenstva EFA, zdôraznil význam kreatívneho a kultúrneho priemyslu pre európsky módny sektor. Pascal Morand, výkonný prezident Fédération de la Haute Couture et de la Mode a člen správnej rady EFA, spomenul dôležitosť životnosti módnych výrobkov a potrebu zastaviť nadprodukciu. EFA sa zaväzuje podporovať kreativitu, životnosť a rešpektovanie sociálnej udržateľnosti v módnym priemysle.

 

Pascal Morand, člen správnej rady Európskej módnej aliancie a výkonný prezident Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ktorá organizuje aj Parížsky týždeň módy, v diskusii ďalej uviedol, že je nutné otvorene hovoriť o zákaze ničenia nepredaného tovaru. Je to praktika, ktorá enormne prispieva k tvorbe odevného odpadu a zahcuje tretie krajiny nepoužiteľným textilom. S tým súvisí aj nesprávna prax v metódach upcyklácie a recyklácie, nakoľko sa uprednostňujú ako technológie na zničenie odpadu. V skutočnosti však zahŕňajú aj postupy na zhodnocovanie a predlžovanie ich životného cykla výrobkov. A tým pádom sa odevný priemyseľ významne približuje k princípom obehového hospodárstva a umožňuje vzniknúť novým obchodným modelom, ktoré na trh prinášajú práve inovatívni a kreatívni dizajnéri. Z dlhodobého hľadiska je toto ich významná a dôležitá úloha v Európe.

Z. Bobiková mala možnosť zdôrazniť význam pravidčlnej a zrozumiteľnej komunikácie o prichádzajúch zmenách ako medzi predstaviteľmi odbornej verejnosti, ale aj šírenie konkrétnych myšlienok k spotrebiteľom, nakoľko práve oni majú dosah na zmenu v odevnom priemysle. Okrem toho transformácia tohto odvetvia nebude možná, ak sa nebudeme venovať vzdelávaniu na všetkých úrovniach. Práve nové vedomosti a možnosť používať ich v praxi napomôžu k nájdeniu nového a dlhodobo udržateľného spôsobu tvorby, výroby aj likvidácie odevov a textilu v EÚ. "Slovak Fashion Council chce byť zdrojom týchto informácií a považuje to za svoju významnú rolu, byť akýmsi tlmočníkom v tomto procese u nás," vyjasňuje prístup SFC jeho riaditeľka.

EFA vyzdvihuje význam nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov a upozorňuje na potrebu zohľadniť špecifiká kreatívnych módnych výrobkov pri stanovovaní ambicióznych požiadaviek na ekodizajn. Okrem toho, aliancia podporuje poskytovanie presných informácií spotrebiteľom a digitálne označovanie výrobkov, ako je plánované v digitálnom pase výrobku. 

EFA však varuje pred nadmernou administratívnou a technologickou záťažou pre podniky, najmä pre individuálnych tvorcov, mikro a malé malé podniky, a zdôrazňuje potrebu zohľadniť viacrozmerný dodávateľský reťazec v textilnom odvetví. Upozorňuje na potrebu podporných opatrení, ktoré budú rešpektovať špecifické výzvy a potreby tohto priemyslu.

V rámci diskusie bol tiež predstavený prvý európsky prieskum "Stav európskej módy", ktorý poslúži ako základ pre správu o odvetví, ktorá bude prezentovaná na jeseň 2023 na konferencii EFA, na ktorú budú pozvaní rozhodujúci predstavitelia európskeho módneho priemyslu a tvorcovia politík EÚ. "Prostredníctvom nášho celoeurópskeho prieskumu, ktorý je od 15. júna spustený na stránke europeanfashionalliance.org, zhromaždíme aktuálny stav poznatkov o pripravovaných európskych legislatívnych návrhoch a smerniciach a stave udržateľnosti značiek. Nielen fakty a čísla, ale aj skúsenosti módneho priemyslu sú pre nás veľmi dôležité, pretože vďaka tomu bude môcť EFA navrhnúť konkrétne a merateľné výzvy na prijatie opatrení", povedal Scott Lipinski, predseda Európskej módnej aliancie a generálny riaditeľ Fashion Council Germany. 

 

Slovak Fashion Council ako člen Európskej módnej aliancie (EFA) bude aktívne zapojený do týchto iniciatív a spolu s ďalšími členmi aliancie bude pracovať na podpore udržateľnosti, kreativity a inovácií na slovenskom trhu. EFA je silným partnerom pre tvorcov politík EÚ a spolu môžu formovať budúcnosť módného sektora na Slovensku a v celej Európe.

Od 15. júna 2023 bude prieskum dostupný tu: www.europeanfashionalliance.org

 

Text: Andrea Gregorová 

Za podporu aktivít v European Fashion Alliance ďakujeme Nadácii mesta Bratislavy vrámci programu Rozvoj kapacít organizácie 2023.