Individuálny mentoring pre študentov

Individuálna príprava portfólia pre študentky a študentov na prijímačky na vysokú školu.