Letná akadémia módy

Letná akadémia módy je denný letný vzdelávací program pre deti a mládež.