Letná akadémia módy

Letná akadémia módy je denný letný tábor pre deti a mládež, ktorý kopíruje reálny proces tvorby módnej kolekcie – od tvorby moodboardu až po záverečnú prezentáciu kolekcie.

Letná akadémia módy organizuje Slovak Fashion Council (SFC) od roku 2015. Vzdelávací program akadémie kopíruje reálny proces tvorby módnej kolekcie. Deťom sa venujú profesionáli z módy a umožňujú im vidieť podstatu samotného módneho segmentu a súvisiacich povolaní prostredníctvom praktických úloh. Cieľom je formovať zdravý názor na módu, ukázať rôzne formy kreativity, ako aj predstaviť reálne procesy tvorby kolekcie.

Program akadémie, okrem praktickej časti tvorby odevov a kostýmov, zahŕňajú aj prezentácie a aktivity na súvisiace témy. Deti pripravujú modely vo forme moodboardu a vytvárajú základné marketingové návrhy od názvu kolekcie k popisu do katalógu. Výsledkom každého ročníka Letnej Akadémie Módy je módna prehliadka ucelenej kolekcie.

 

Program týždenného turnusu

 

Deň 1: Oboznámenie sa vybranou spoločnou témou, materiálmi, vysvetlenie zadania. Spoločné kratívne úlohy zamerané na predstavenie sa a definovanie osobného pohľadu na tvorbu. Tvorba prvej verzie konceptu pre model

Deň 2: Tvorba koncpetu, moodbordu a skice. Materiálové skúšky, konzultácie, hľadanie strihového riešenia

Deň 3: Strihy, modelovanie, textilné techniky, ručné a strojové šitie, spolupráca s krajčírkami, dizajnérkami

Deň 4: Workshop a kompletizácia modelov

Deň 5: Styling modelov na modelkách, fotenie lookbooku. Záverečná prezentácia kolekcie pre pozvaných hostí.

Letná Akadémia módy 2022

 

Témou Letnej akadémie módy 2022 bola "Pamäť. Spomienky, vízie". Kolekciu sme nazvali "Skleróza nehrozí", pod ktorou sa nám vynára naša minulosť a budúcnosť. Každý autor pracoval so svojou vlastnou, či už spomienkou alebo víziou, a tú sa snažil čo najlepšie pretaviť vo svojom modeli. Uchopili sme citlivú, emotívnu tému a v pamäti sme lovili tie pekné, šťastné, ale na druhej strane aj tie bolestivé chvíle a zážitky.

8. ročník Letnej akadémie módy priniesol kolekciu s 38 modelmi. Zadaním bolo vytvoriť zvrchník, ktorý nesie podstatu témy "Pamäť" a je osobným vyjadrením každého mladého autora osobitne. Farebnosť kolekcie bola stanovená v bielej farbe a jej odtieňoch. V tomto ročníku bola použitá nielen nová metráž, ale aj skladové vyradené zásoby značky Alain Delon. Kolekcia preto prezentuje aj prácu s deadstock materiálmi a techniky upcyklácie.

 

Z verejných zdrojov projekt podporil:

Fond na podporu umenia 

Za podoru ďalej ďakujeme:

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko