Letná Akadémia Módy 2023 je za nami

V júli odštartoval už 9. ročník Letnej akadémie módy. Ide o denný letný tábor pre deti a mládež, ktorý má za cieľ formovať zdravý názor na módu a prezentovať rôzne možnosti uplatnenia v profesionálnom módnom svete.

Tridsať deväť dievčat pracovalo v troch tímoch, ich hlavnou témou bola Odolnosť. Farebne sa pracovalo so sivou paletou. Podtémy definovali dizajnérky, ktoré jednotlivé skupiny viedli. Zlatica Hujbertová pracovala s podtémou “Krok vpred”, Zuzana Trtolová sa zhostila podtémy “Lietanie životom” a pod vedením Mati Durikovic sa pracovalo s podtémou “Hybrid”.

Na Letnej akadémii už každoročne spolupracujeme so Slovenským centrom dizajnu a Slovenským národným divadlom, vďaka ktorým sme schopní ešte viac pozdvihnúť zážitok z kreatívneho procesu. Vďaka SCD  sa tvorivý proces môže odohrávať v priestoroch, ktoré dokážu simulovať tvorbu v ateliéri. SND nám zasa umožňuje, aby si mladé talenty nielen vyskúšali prácu v kostymérni, ale aby ich týždeň tvrdej práce vyvrcholil nezabudnuteľným umeleckým zážitkom na divadelných doskách.

Bo to veľkolepé finále. Na módnej prehliadke v Slovenskom národnom divadle sa  predviedlo 39 účastníčok Letnej akadémie módy 2023 vo veku od 11 do 18 rokov. Dievčatá predviedli výsledky svojej celotýždennej práce a kolekcia na tému Odolnosť bola naozaj krásna.
Za skvelé fotky ďakujeme @lubosplsek.

LAM sme mohli tento rok uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Bratislavského kraja a projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

V neposlednom rade by sme radi poďakovali aj @tvojfotomat. Vďaka podpore si dievčatá mohli svoje tvorivé momenty zvečniť a odniesť aj vo fyzickej podobe.

Ďakujeme!

Text: @rogue_minimal_